CU Medical systems
  • 홍보센터
  • 회사소식
외부 감사인 선임공고
최고관리자 18-04-27 14:11
당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률’ 4조 및 제4조의2에 의거아래와 같이 외부감사인을 선임하였습니다.
 
이에동법 시행령 제3조의6항에 따라 이 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.
 
 
-        -
 
 
               1.     외부감사인명 : 세일회계법인
 
               2.     감사대상기간 : 2018  1 1 ~ 2020  12 31 (3개 사업연도)
 
               3.     선임 일자 : 2018  4 27
 
               4.     공고 기간 : 2018  4월 27 ~ 2020  12 31
 
 
 
2018 년  4월  27
 
 
 
강원 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
 
 
 
주식회사 씨유메디칼시스템
 
대표이사 나 학 록